Anababa Seminerleri

 

Ana Sayfa
Yukarı
Anababa Seminerleri
Öğretmen Seminerleri

 

 

 

Seminer 1- ÇOCUĞUMUN  DUYGUSAL  ZEKÂSINI  NASIL  GELİŞTİREBİLİRİM?

Seminer 2-  DENETLEYEN  ANABABADAN ETKİLEYEN  ANABABAYA (TAM GÜN)

Seminer 3-  DENETLEYEN  ANABABADAN ETKİLEYEN  ANABABAYA (ÜÇ SAAT)

 

 

 Serminer 1- ÇOCUĞUMUN  DUYGUSAL  ZEKÂSINI  NASIL  GELİŞTİREBİLİRİM?

 

Amaç             :  Duygusal zekânın (EQ) geliştirilebilir olduğunu ve bunu sağlayan

                          İletişim  biçimini göstermek.

 Hedef kitle   :  Okul öncesinden başlayarak tüm veli ve öğretmenler.

 Yöntem         :  Slaytlı anlatım; uygulama ve oyunlarla izleyiciyi de içine alan bir  çalışma biçimi.

 İçerik             :

 • 1-  Duygusal zekâ nedir? Ne işe yarar?İnsandaki hangi yetiler duygusal zekânın varlığını gösterir?

 • 2-  Niye bazı insanlar karşısındakini nasıl etkileyeceğini düşünmeden konuşur ve davranırken bazılarının duygu, düşünce ve     davranışları dengelidir?

 •  3-  Çocukların duygusal zekâlarını geliştirmek için ne yapabiliriz?

 • ·         Dinleme

 • ·         Konuşma

 • ·         Sorun çözme                                                                                          

 • ·         Eğitim verme zaman ve biçimlerimiz.

 • 4-     İletişim biçimimizin çocuğun duygusal zekâsı ve gelişimi  üzerindeki somut etkileri.

 • 5-      Soru-yanıt ve tartışma.

 Süre              : Üç saat.

 Gereksinim  : Gerekirse yaka mikrofonu ve projeksiyon.

 Katılımcı       : Sınır yok.

 

 

 

Seminer 2- DENETLEYEN  ANABABADAN  ETKİLEYEN  ANABABAYA (BİR TAM GÜNLÜK SEMİNER)

 

Amacı: Çocukları denetleyerek eğiten baskıcı eğitimde kullanılan ödül-cezanın zararlı etkilerini göstermek ve çocukları etkileyerek eğiten demokratik eğitimi/etkili iletişimi tanıtmak.

Hedef kitle: Anababalar

Yöntemi: Slaytlı anlatım; uygulama ve oyunlarla izleyiciyi de içine alan bir sunum.

 İçerik:

Birinci Bölüm: Çocuk eğitiminde bilinmesi gerekli bazı önemli konular. (Etkili iletişim için alt yapı):

 • 1-     Çocuğunuzun nasıl bir yetişkin olmasını istiyorsunuz?

 • 2-     Bunun için nasıl bir disiplin uyguluyorsunuz?

 • 3-     Disiplin anlayışınızda ödül-ceza var mı?

 • 4-     Ödül-ceza kullanıyorsanız çocuğunuzda  kazanmasını istediğiniz iç disiplin gelişir mi?

 • 5-     Bazı anababaların baskıcı, bazılarının ödün verici, bazılarının demokrat olmalarının nedeni ne olabilir?  (Ailemizden                     edindiğimiz düşünce kalıplarının çocuk eğitimimize etkisi)

 • 6-     Çocuğunuzun birey ve ait olma ihtiyaçlarını dengede karşılayabilmenizin önemi. (Sen-ben-biz bilinçleri)

 • 7-     Neden Türk anababaları, genellikle “Biz bilinci”ne gelemeden “Sen-ben bilinci”nde kalır? (Transaksiyonel analize göre             kişisel rollerimizi iletişimde/eğitimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?)

 • 8-     Çocuk eğitiminde doğru bilinen büyük yanlış.                                                  

  Ara

 İkinci Bölüm: Çocuğu Denetlemeden, etkileyen bir eğitim için “Etkili İletişim”

 • 1-     Duyguların iletişimdeki önemli yeri.

 • 2-     “İletişim benimle başlar”.

 • 3-     “Kabul” olmazsa sağlıklı iletişim olmaz. (Kabul de neleri/neyi kabul?)

 • 4-     Güvendiğiniz bir yakınınıza bir sorununuzu anlatırken, “Ben sana dememiş miydim?” cümlesiyle sözünüzün kesilmesi            karşısında, ne hissedersiniz? (İletişime neler, neden engel olur? İletişim engelleri çocuğu denetler.)

 • 5-     Dinleme biçiminizle çocuğunuzun kişiliğini şekillendirdiğinizi biliyor musunuz?

 • ·         Kaç türlü dinliyoruz?             

 • ·          Etkin dinleme. (Çocuğu etkiler)                                                                                     

 • 6-     Konuşma biçiminizle de çocuğunuzun kişiliğini şekillendiriyorsunuz.

 • ·         Sen dili (Çocuğu denetler)

 • ·         Ben dili (Çocuğu etkiler)

 • 7-     Sosyal rollerimizi iletişimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?

 • 8-     Çocuk eğitiminde “Sorunsuz zaman”ın değeri.

 • 9-     Çocuğuna güç kullanan anababalar bunu neden yapar ve bu gücü nereden alırlar?

 • 10-  Çocuğunuza güç kullandığınızda, onun ruh sağlığını ve kişiliğini nasıl etkiliyorsunuz?

 • 11-  Güç kullanmanın somut göstergeleri olan ödül ve cezanın, çocuk ve anababa üzerindeki etkileri.

 • 12-  Çocuğa sizin vereceğiniz “dış ödül” mü, yoksa kendisinin elde edeceği “iç ödül” mü  daha değerli?

 • 13-  Değerlerimizin yaşamımızdaki yeri ve iletişimdeki önemi.

 • 14-  Çocuğunuzla ihtiyaçlarınız çatıştığında “Benim dediğim olacak”, Peki senin istediğin gibi olsun” ya da “İkimizin de                       istediği olsun” yaklaşımlarıyla çatışmalarınızı çözmenizin çocuk üzerindeki etkileri. (Kazan-kazan çatışma çözme yöntemi)

 • Son Söz

 Üçüncü Bölüm: Soru-yanıt ve tartışma 

Süresi:  Bir tam gün.

Katılımcı sayısı: Sınır yok

Gereksinim: Projeksiyon düzeni ve gerekirse yaka mikrofonu                                                                                                                                                     

 

 

 Seminer 3- DENETLEYEN  ANABABADAN  ETKİLEYEN  ANABABAYA (ÜÇ SAATLİK SEMİNER)

Amacı: : Çocukları denetleyerek eğiten baskıcı eğitimde kullanılan ödül-cezanın zararlı etkilerini göstermek ve çocukları etkileyerek eğiten demokratik eğitimi/etkili iletişimi tanıtmak.

Hedef kitle: Anababalar

Yöntemi: Slaytlı anlatım; uygulama ve oyunlarla izleyiciyi de içine alan bir sunum.                            

İçerik:

Birinci Bölüm: Çocuk eğitiminde bilinmesi gerekli bazı önemli konular:

 • 1-     Çocuğunuzun nasıl bir yetişkin olmasını istersiniz?

 • 2-     Bu sonuca ulaşmak için nasıl bir disiplin uyguluyorsunuz?

 • 3-     Disiplin anlayışınızda ödül-ceza var mı?

 • 4-     Ödül-ceza kullanıyorsanız çocuğunuzda olmasını istediğiniz iç disiplin gelişebilir mi?     

 • 5-     Dış disiplin- iç disiplin farkı, sonuçları.

 • 6-     Bazı anababaların ödül-ceza kullanarak baskıcı, bazılarının ödün verici, bazılarının ise demokrat olmalarının          nedeni ne olabilir? : Ailemizden getirdiğimiz “düşünce kalıpları”nın çocuk eğitimimize etkisi.

 • 7-     Çocuğun birey ve ait olma ihtiyaçlarını dengede tutabilmenizin önemi: Sen-ben ya da biz bilincine sahip                olmanız  çocuğunuzun eğitimine nasıl yansır?

 

 Ara

İkinci Bölüm: Çocuğu denetlemeden, etkileyen bir eğitim için iki önemli tavır.

 • 1-     Dinleme biçimimizle çocuğumuzu şekillendiriyoruz.

 • Çocuklarımızı nasıl dinliyoruz?

 • Güvendiğiniz birine bir derdinizi anlatırken “Ben sana dememiş miydim?” sözünü duyduğunuzda ne hissedersiniz?

 • İletişime neler, neden engel olur? (Çocuğu denetler)

 • Çocuklarımızı nasıl dinlemeliyiz?

 • Etkin dinleme (Çocuğu etkiler)

 • 2-     Konuşma biçimimiz

 • Çocuklarımızla nasıl konuşuyoruz?

 • Sen dili (Çocuğu denetler)

 • Onlarla nasıl konuşmalıyız?

 • Ben dili (Çocuğu etkiler)

 •       Son Söz

 Üçüncü Bölüm: Soru-yanıt ve tartışma 

Süresi:  Üç saat

Katılımcı sayısı: Sınır yok

Gereksinim: Projeksiyon düzeni ve gerekirse yaka mikrofonu

 

 

 

 

     

Ana Sayfa | Anababa Seminerleri | Öğretmen Seminerleri