Öğretmen Grup Çalışması

 

Ana Sayfa
Yukarı
Anababa Grup Çalışması
Öğretmen Grup Çalışması

 

 

MUTLU VE ETKİLİ  ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN GRUP ÇALIŞMASI

Amacı: Ödül ve cezaya gerek duymadan, sorumluluk duygusunu kazanmış, sorunlarını çözebilen, kendine ve başkalarına saygılı, duygusal zekâsı yüksek …çocuklar yetiştirmek isteyen öğretmenlere, bu eğitimi sağlayan iletişim biçimini tanıtmak, çocuklarının karşısında rol yapmadan “kendileri gibi” davranarak bu yöntemi yaşamlarına geçirmelerini sağlamak.

Bu öğreti çalışmanın başında ele alınmaz. Önce, üyelerin öğrencileriyle “şu anda-şimdi” kurdukları iletişim biçimlerini fark etmeleri sağlanır. İletişim biçimleri ile ideallerindeki “insanı” yetiştirip yetiştiremeyeceklerini sorgulamalarından, başka bir deyişle yeni bir iletişim/eğitim yöntemine gereksinim duymalarından sonra öğretiye geçilir.

Yöntemi: Teorik bilgiler oyunlar, uygulamalar, alıştırmalarla pekiştirilir. Yaşantıya dayalı basit ev ödevleriyle, bilgilerin yaşama geçirilmesi sağlanır. Her oturum başında zorluklar konuşulup giderildikten sonra yeni konuya geçilir. Çalışma bittikten en erken bir ay sonra “Nasıl gidiyor oturumu” ile sonuç değerlendirmesi yapılır.

İçerik:

Birinci Bölüm: Çocuk eğitiminde bilinmesi gerekli bazı önemli konular. (Etkili iletişim için alt yapı):

 • 1-     Öğrencilerinizin nasıl bir yetişkinler olmasını istiyorsunuz?

 • 2-     Bunun için nasıl bir disiplin uyguluyorsunuz?

 • 3-     Disiplin anlayışınızda ödül-ceza var mı?

 • 4-     Ödül-ceza kullanıyorsanız öğrencilerinizde,  kazanmalarını istediğiniz iç disiplin gelişir mi?

 • 5-     Bazı öğretmenlerin baskıcı, bazılarının ödün verici, bazılarının demokrat olmalarının nedeni ne olabilir?  (Öğretmenlerimizden edindiğimiz düşünce kalıplarının çocuk eğitimimize etkisi)

 • 6-     Öğrencilerinizin, birey ve ait olma ihtiyaçlarını dengede karşılayabilmenizin önemi. (Sen-ben-biz bilinçleri)

 • 7-     Neden Türk öğretmenleri (genellikle) “Biz bilinci”ne gelemeden “Sen-ben bilinci”nde kalır? (Transaksiyonel analize göre kişisel rollerimizi iletişimde/eğitimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?)

 • 8-     Çocuk eğitiminde doğru bilinen büyük yanlış.                                                  

İkinci Bölüm: Çocuğu denetlemeyen, etkileyen bir eğitim için “Etkili İletişim”

 • 1-     Duyguların iletişimdeki önemli yeri.

 • 2-     “İletişim benimle başlar”.

 • 3-     “Kabul” olmazsa sağlıklı iletişim olmaz. (Kabul de neleri/neyi kabul?)

 • 4-     Güvendiğiniz bir yakınınıza bir sorununuzu anlatırken, “Ben sana dememiş miydim?” cümlesiyle sözünüzün kesilmesi karşısında, ne hissedersiniz? (İletişime neler, neden engel olur? İletişim engelleri çocuğu denetler.)

 • 5-     Dinleme biçiminizle öğrencilerinizin kişiliğini şekillendirdiğinizi biliyor musunuz?

 • Kaç türlü dinliyoruz?             

 • Etkin dinleme. (Çocuğu etkiler)                                                                                     

 • 6-     Konuşma biçiminizle de öğrencilerinizin kişiliğini şekillendiriyorsunuz.

 • Sen dili (Çocuğu denetler)

 • Ben dili (Çocuğu etkiler)

 • 7-     Sosyal rollerimizi iletişimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?

 • 8-     Çocuk eğitiminde “Sorunsuz zaman”ın değeri.

 • 9-     Çocuklara güç kullanan öğretmenler bunu neden yapar ve bu gücü nereden alırlar?

 • 10-  Çocuklara güç kullandığınızda, onun ruh sağlığını ve kişiliğini nasıl etkiliyorsunuz?

 • 11-  Güç kullanmanın somut göstergeleri olan ödül ve cezanın, öğrenci ve öğretmen üzerindeki etkileri.

 • 12-  Öğrenciye sizin vereceğiniz “dış ödül” mü, yoksa kendisinin elde edeceği “iç ödül” mü daha değerli?

 • 13-  Değerlerimizin yaşamımızdaki yeri ve iletişimdeki önemi.

 • 14-  Öğrencilerinizle  ihtiyaçlarınız çatıştığında “Benim dediğim olacak”, Peki sizin istediğiniz gibi olsun” ya da “ Hem sizin hem benim  istediğim olsun” yaklaşımlarıyla çatışmalarınızı çözmenizin, çocuk üzerindeki etkileri. (Kazan-kazan çatışma çözme yöntemi)

 •  Son Söz.    

Süresi: Çalışma üçer saatlik on iki oturumdan oluşur. Haftada bir ya da iki kez çalışılabilir.

Katılımcı sayısı: En az on, en çok on dört kişi olabilir. Gece grupları da yapılabilir.     

Gurup çalışmasının, üyeler üzerinde iyileştirici etki yapmak gibi bir amacı yok. Ancak üyelerin, güven ortamı içinde iç dünyalarını açmalarının, sorunlarının yalnızca kendine özgü olmadığını görmelerinin; hatalarını, pişmanlıklarını, üzüntülerini ve başarı sevinçlerini paylaşmalarının iyileştirici etkisi olduğu da bir gerçek.  Bir üyenin deyişiyle “Grup çalışmasında olan biten anlatılamaz, yaşanır”

 

 

 

    

Ana Sayfa | Anababa Grup Çalışması | Öğretmen Grup Çalışması