Öğretmen Seminerleri

 

Ana Sayfa
Yukarı
Anababa Seminerleri
Öğretmen Seminerleri

 

 

 

  

Seminer 1 - MUTLU  VE  ETKİLİ  ÖĞRETMEN  OLMAK  İÇİN  ÇOCUKLARLA İLETİŞİM (BİR TAM GÜNLÜK SEMİNER)

 

Amacı: Çocukları denetleyerek eğiten baskıcı eğitimde kullanılan ödül-cezanın zararlı etkilerini göstermek ve çocukları etkileyerek eğiten demokratik eğitimi/etkili iletişimi tanıtmak.

Hedef kitle: Anaokulu öğretmenlerinden lise öğretmenlerine kadar, tüm öğretmenler.

Yöntemi: Slaytlı anlatım; uygulama ve oyunlarla izleyiciyi de içine alan bir sunum.

Birinci Bölüm: Çocuk eğitiminde bilinmesi gerekli bazı önemli konular (Etkili iletişim için alt yapı):

 • 1-     Öğrencilerinizin nasıl bir yetişkinler olmasını istiyorsunuz?

 • 2-     Bunun için nasıl bir disiplin uyguluyorsunuz?

 • 3-     Disiplin anlayışınızda ödül-ceza var mı?

 • 4-     Ödül-ceza kullanıyorsanız öğrencilerinizde,  kazanmalarını istediğiniz iç disiplin gelişir mi?

 • 5-     Bazı öğretmenlerin baskıcı, bazılarının ödün verici, bazılarının demokrat olmalarının nedeni ne olabilir?  (Öğretmenlerimizden edindiğimiz düşünce kalıplarının çocuk eğitimimize etkisi)

 • 6-     Öğrencilerinizin, birey ve ait olma ihtiyaçlarını dengede karşılayabilmenizin önemi. (Sen-ben-biz bilinçleri)

 • 7-     Neden Türk öğretmenleri (genellikle) “Biz bilinci”ne gelemeden “Sen-ben bilinci”nde kalır? (Transaksiyonel analize göre kişisel rollerimizi iletişimde/eğitimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?)

 • 8-     Çocuk eğitiminde doğru bilinen büyük yanlış.                                                  

  Ara

 İkinci Bölüm: Çocuğu denetlemeden, etkileyen bir eğitim için “Etkili İletişim”

 • 1-     Duyguların iletişimdeki önemli yeri.

 • 2-     “İletişim benimle başlar”.

 • 3-     “Kabul” olmazsa sağlıklı iletişim olmaz. (Kabul de neleri/neyi kabul?)

 • 4-     Güvendiğiniz bir yakınınıza bir sorununuzu anlatırken, “Ben sana dememiş miydim?” cümlesiyle sözünüzün kesilmesi karşısında, ne hissedersiniz? (İletişime neler, neden engel olur? İletişim engelleri çocuğu denetler.)

 • 5-     Dinleme biçiminizle öğrencilerinizin kişiliğini şekillendirdiğinizi biliyor musunuz?

 • ·         Kaç türlü dinliyoruz?             

 • ·          Etkin dinleme. (Çocuğu etkiler)                                                                                     

 • 6-     Konuşma biçiminizle de öğrencilerinizin kişiliğini şekillendiriyorsunuz.

 • ·         Sen dili (Çocuğu denetler)

 • ·         Ben dili (Çocuğu etkiler)

 • 7-     Sosyal rollerimizi iletişimde nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız?

 • 8-     Çocuk eğitiminde “Sorunsuz zaman”ın değeri.

 • 9-     Çocuklara güç kullanan öğretmenler bunu neden yapar ve bu gücü nereden alırlar?

 • 10-  Çocuklara güç kullandığınızda, onun ruh sağlığını ve kişiliğini nasıl etkiliyorsunuz?

 • 11-  Güç kullanmanın somut göstergeleri olan ödül ve cezanın, öğrenci ve öğretmen üzerindeki etkileri.

 • 12-  Öğrenciye sizin vereceğiniz “dış ödül” mü, yoksa kendisinin elde edeceği “iç ödül” mü daha değerli?

 • 13-  Değerlerimizin yaşamımızdaki yeri ve iletişimdeki önemi.

 • 14-  Öğrencilerinizle  ihtiyaçlarınız çatıştığında “Benim dediğim olacak”, Peki sizin istediğiniz gibi olsun” ya da “ Hem sizin hem benim  istediğim olsun” yaklaşımlarıyla çatışmalarınızı çözmenizin, çocuk üzerindeki etkileri. (Kazan-kazan çatışma çözme yöntemi)

 •              Son Söz.    

 Üçüncü Bölüm: Soru-yanıt ve tartışma 

Süresi:  Bir tam gün

Katılımcı sayısı: Sınır yok

Gereksinim: Projeksiyon düzeni ve gerekirse yaka mikrofonu                                                                                                                                                     

 

 

Seminer 2- MUTLU  VE  ETKİLİ  ÖĞRETMEN  OLMAK  İÇİN ÇOCUKLARLA İLETİŞİM (ÜÇ SAATLİK SEMİNER)

Amacı:  Çocukları denetleyerek eğiten baskıcı eğitimde kullanılan ödül-cezanın zararlı etkilerini göstermek ve çocukları etkileyerek eğiten demokratik eğitimi/etkili iletişimi tanıtmak.

Hedef kitle: Ana okulu öğretmenlerinden, lise öğretmenlerine kadar tüm öğretmenler.

Yöntemi: Slaytlı anlatım; uygulama ve oyunlarla izleyiciyi de içine alan bir sunum.                            

İÇERİĞİ:

Birinci Bölüm: Çocuk eğitiminde bilinmesi gerekli bazı önemli konular:

 • 1-     Öğrencilerinizin nasıl  yetişkinler olmasını istersiniz?

 • 2-     Bu sonuca ulaşmak için nasıl bir disiplin uyguluyorsunuz?

 • 3-     Disiplin anlayışınızda ödül-ceza var mı?

 • 4-     Ödül-ceza kullanıyorsanız öğrencilerinizde olmasını istediğiniz iç disiplin gelişebilir mi?     

 • 5-     Dış disiplin- iç disiplin farkı, sonuçları.

 • 6-     Bazı öğretmenlerin ödül-ceza kullanarak baskıcı, bazılarının ödün verici, bazılarının ise demokrat olmalarının nedeni ne olabilir? : Öğretmenlerimizden getirdiğimiz “düşünce kalıpları”nın çocuk eğitimimize etkisi.

 • 7-     Çocuğun birey ve ait olma ihtiyaçlarını dengede tutabilmenizin önemi: Sen-ben ya da biz bilincine sahip olmanız  çocuğunuzun eğitimine nasıl yansır?                                                      

 

Ara

 • İkinci Bölüm: Çocuğu denetlemeyen, etkileyen bir eğitim için iki önemli tavır.

 • 1-     Dinleme biçimimizle çocuğumuzu şekillendiriyoruz.

 • Çocukları nasıl dinliyoruz?

 • Güvendiğiniz birine bir derdinizi anlatırken “Ben sana dememiş miydim?” sözünü duyduğunuzda ne hissedersiniz?

 • İletişime neler, neden engel olur? (Çocuğu denetler)

 • Çocukları nasıl dinlemeliyiz?

 • Etkin dinleme (Çocuğu etkiler)

 • 2-     Konuşma biçimimiz

 • Çocuklarla nasıl konuşuyoruz?

 • Sen dili (Çocuğu denetler)

 • Onlarla nasıl konuşmalıyız?

 • Ben dili (Çocuğu etkiler)

 •         Son Söz

 

 Üçüncü Bölüm: Soru-yanıt ve tartışma 

Süresi:  Üç saat

Katılımcı sayısı: Sınır yok

Gereksinim: Projeksiyon düzeni ve gerekirse yaka mikrofonu 

 

Ana Sayfa | Anababa Seminerleri | Öğretmen Seminerleri