Özgeçmiş

 

Ana Sayfa
Özgeçmiş
Cinsel Eğitim
İletişim
Çalışma Takvimi
Kitaplar
Galeri
Basın Yayın
Haberleşme

 

   

 

 İki konu üzerinde çalıştım:


Cinsel Eğitim
İletişim

21 yıl devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptım.

BİRSEN ÖZKAN - PSİKOLOG

 

1974 yılından beri çocuklara “Cinsel Eğitim” ve “Çocukların Cinsel Kimliklerinin Oluşmasında Büyüklerin Rolleri” ile ilgili anababa ve öğretmenlere seminerler veriyorum.


Bireylerin, dolayısıyla toplumun cinsel sağlığı ile ilgili vakıf ve derneklerin çalışmalarında konuşmalar yaptım, Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Sokak Çocukları Derneğinde, Aziz Nesin Vakfı’nda seminerler verdim. CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) da psikiyatrist ve psikologlara
 seminerlerim sürmektedir.


Okulların, belediyelerin ve Sistem Yayıncılık’ın organize ettiği İstanbul ve dışında birçok ilde halka açık çok sayıda cinsel eğitim semineri verdim.
Cinsel eğitim konusunda dergilerde makale ve röportajlarım vardır.


Çeşitli radyo ve tv programlarında konuşmalarım yayınlanmıştır.


Ben nereden geldim? Bana Neler Oluyor ? Cinsellikle İlgili Merak Ettikleriniz, Hamile Babalar isimli kitapları Türkiye’ye getirterek Türkçeye kazandırılmasını sağladım.
(Emel Aksay- Sistem Yayıncılık)

1988 Yılında Dr. Thomas Gordon’un “Etkililik Eğitimi” ile tanıştım. Çocuklara sorumluluk duygusu kazandırmanın ancak ödülsüz-cezasız bir eğitimle mümkün olabileceğini öğretmenlere ve anababalara gösterebilmek için İstanbul ve diğer illerde seminerler ve grup çalışmaları yaptım ve sürdürüyorum.

Prof. Doğan Cüceloğlu ile çalıştığım süre içinde kendi sektöründe önde gelen banka ve şirketlerde etkili iletişim seminerleri verip, grup çalışmaları yaptım.

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanının(Prof. Ziya Selçuk 1996) da içinde bulunduğu bir ekiple Yeni İlköğretim Müfredatı’nın tanıtılmasında “Öğretmenler Öğrencilerle Nasıl İletişim Kurmalı” seminerleri verdim.

Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumlarında grup çalışması ve sunumlarım vardır.

Yöret ve Aziz Nesin Vakıf’larında; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde, Atatürkçü Düşünce Derneği’nde; yine yayınevinin ve belediyelerin organize ettiği halka açık, ödülsüz cezasız da çocuk yetiştirilebileceğini gösteren çok sayıda iletişim seminerleri verdim. Çalışmalarım sürüyor.

İletişim ve cinsel eğitimle ilgili seçilmiş kitapları Türkçeye kazandırdım.

 

 

Ana Sayfa | Özgeçmiş | Cinsel Eğitim | İletişim | Çalışma Takvimi | Kitaplar | Galeri | Basın Yayın | Haberleşme